आत्महत्याको कारण चेतनाको अभाव मात्रै हो र ?

Back to top button