गौतमको प्रश्न- तीन वर्षमा पार्टी विभाजनन गर्नु थियो भने एकता किन गरेको ?

Back to top button