चहर्याइरहेको घाउमा मलम लगाउनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण धर्म : प्रधानमन्त्री

Back to top button