जसको काँधमा चढेर नेताहरु यहाँसम्म आइपुगे आज उनीहरु नै विस्मृतिमा

Back to top button