जस्तो बीउ उस्तै फल- आज गरेको कर्मको फल भोलि पाउनु नै छ

Back to top button