प्रदेशसभा वा सरकार भङ्ग गर्ने कुनै सम्भावना छैन

Back to top button