प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

Back to top button