मृत्यु हुनेको संख्या ९७ हजार भन्दा बढी

Back to top button