मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन भए मानवाधिकारको पालना हुने

Back to top button