समथर फाँटको बीचमा विशाल चट्टान त्यसमाथि आकर्षक मन्दिर निर्माण

Back to top button