सरकारी पक्षबाट मानवअधिकार उलङ्घनका घटना बढी : एमनेस्टी

Back to top button