३७ हजार स्वाब परीक्षणपछि डा. अधिकारी आफैँ सङ्क्रमित

Back to top button